Rozin  |  Meditatie  |  De Stamtafel  |  Meditatieve Dans  |  Uit Diepe Bron  |  Dichterbij  |  Andere ActiviteitenRozin is een inloop voor iedereen. Het is gevestigd in de Voorhof te Arnhem. Een plek voor ontmoeting, zingeving en verbinding. Er zijn diverse activiteiten waar je aan mee kan doen. Daarvoor vragen we een bescheiden bijdrage.

Rozin is een organisatie waarin gezamenlijkheid voorop staat. We geven met elkaar vorm aan de activiteiten en zijn daar samen verantwoordelijk voor. We staan open voor nieuwe initiatieven en ideëen.


Maandag 
Meditatieve Dans  -  10.30-12.30u

Woensdag
Meditatie  -  08.00-09.00u
Inloop met koffie en thee  -  09.15-10.00u
De Stamtafel  -  10.00-10.50u
Uit Diepe Bron - 11.00-12.15u


Vrijdag
Meditatie  -  08.00-09.00u
Inloop met koffie en thee  -  09.15-10.00u

Dichterbij (in Rozet!) - 11.00-12.00uUit Diepe Bron


Het hart van de verhoudingen  - vertelling van Jozef


De vertelling van de lievelingszoon van Jacob raakt aan veel actuele thema’s: droom en de duiding daarvan, dodelijke jaloezie, in de put geworpen en als slaaf verkocht, verleiding en weerstand, hongersnood en wijs beleid, de ongemakkelijke weg van verzoening, onderlinge verhoudingen die verschuiven... Je kunt het ook de weg noemen van een ‘verwende’ dromer tot onderkoning van Egypte en herder van Israël.
Elke bijeenkomst opent met kijken naar beeldende kunst, om ons innerlijk te openen voor de kracht van verbeelding... We wisselen uit wat we zien en beleven.
Vervolgens lezen en horen we een fragment uit de novelle van Jozef en bespreken wat de tekst  oproept.
Ben Piepers, theoloog, zal de serie begeleiden.


De serie bestaat uit negen bijeenkomsten:
Woensdag 6, 13, 20, 27 september, 4 en 11 oktober
Woensdag 6, 13 en 20 december van 11.00 – 12.15u


Kwetsbaarheid omhelzen, op zoek naar gemeenschappen met een hart, een boek van Christa Anbeek


Kwetsbaarheid, en ontregelende ervaringen van geweld en verlies, slaan de grond onder je voeten weg. Niets is dan meer, zoals het was. Hoe moet je verder? Dit geldt voor ons mensen persoonlijk, maar ook als maatschappij en als wereldsamenleving. Oude zekerheden houden op te bestaan. Er komen op verschillende manier crises op ons af, door klimaatverandering, door oorlogen, door grote groepen mensen die op drift raken en moeten vluchten.
Christa Anbeek pleit voor ‘gemeenschappen met een hart’, die vanuit de kwetsbaarheid, verbinding te zoeken en vinden.
Ineke van Middendorp gaat in twee bijeenkomsten in gesprek over de vernieuwende insteek van haar theologie. Met daarbij de vraag: hoe komen en vinden wij elkaar als ‘gemeenschap met een hart?’
Christa Anbeek is bijzonder hoogleraar Woman and Care for the Future aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Eerder was zij bijzonder hoogleraar Remonstrantse theologie aan de Vrije universiteit in Amsterdam.
Ineke van Middendorp-Sonneveld is emeritus predikant PKN te Elst (Gld).


Woensdag 25 oktober en 1 november van 11.00-12.15uSimone Weil, geworteld of ontworteld zijn


Vier bijeenkomsten over het gedachtegoed van Simone Weil (1909-1943) de Frans-Joodse filosofe en politiek activiste. Wat heeft de ziel nodig om geworteld te zijn? En waar raakt de mens ontworteld?
Op het laatst van haar veelbewogen leven, midden in een vernietigende oorlog kwam het geschrift over verworteling tot stand.
'Geworteld zijn is wellicht de belangrijkste en minst erkende behoefte van de mensenziel.'
Herman Blum, filosoof, leidt deze bijeenkomsten.


Woensdag 8, 15, 22, 29 november van 11.00 - 12.15u