De Stamtafel


Met een kop koffie of thee in gesprek over een actueel thema. Verdiepend, bemoedigend, verblijdend, troostend. Gastvoorzitters leiden beurtelings het gesprek. Opgave niet nodig, wel graag op tijd aanwezig zijn. Kosten: 3 of 5 euro per bijeenkomst (graag zelf bepalen).